BEGRÆNSET LIVSTIDSGARANTI

Vores begrænsede livstidsgaranti dækker de komponenter, der indgår i opbygningen (rammen osv.) af insektnettet (ikke selve mesh-stoffet) for den oprindelige køber i hele boligens levetid. Hvis der opstår problemer med dit insektnet, som du mener er dækket af garantien, skal du kontakte RIPO International Ltd. +371 28 736 002, eller e-mail: online@ripo.lv.

VILKÅR OG BETINGELSER

Det er udelukkende i forhold til den oprindelige køber af RIPO-insektnet, at RIPO International Ltd. garanterer, at det købte produkt under normal brug ikke indeholder fejl i de vigtigste materialer, der indgår i komponenterne, så længe nettet forbliver på det sted, hvor det er installeret, og så længe det ejes af den oprindelige køber.

Denne begrænsede garanti gælder for:
• Insektnettets aluminiumsramme og holdbarheden af dennes samlinger under tilsigtet, normal brug af produktet
• Aluminiumprofilernes oprindelige farvemæssige ensartethed og insektnettenes rullekassetter
• Det fremstillede produkts dimensionelle nøjagtighed i overensstemmelse med bestillingen.

Denne begrænsede garanti gælder ikke for:
• Enhver form for mesh-stof, der indgår i insektnettet
• De indre mekanismer i kassetten til insektnetrullen
• Fejl som følge af forkert installation, der ikke er udført i overensstemmelse med RIPO’s installationsvejledning
• Fejl som følge af ændring, forkert brug eller misbrug af insektnettet
• Fejl som følge af forkert vedligeholdelse (herunder rengøring) af nettet
• Beskadigelse af malingen som følge af enhver form for fysisk påvirkning
• Skader forvoldt på produktet som følge af bevægelser eller sammenstyrtning af den bygningsmæssige struktur (f.eks. et vindue), hvori produktet er installeret
• Fejl som følge af ekstreme eller usædvanlige vejrforhold
• Fejl som følge af ild/brand eller direkte udsættelse for ild/brand
• Fejl, der gøres gældende af en køber, som ikke har købt nettet hos RIPO International Ltd. eller en autoriseret distributør.

Udgifterne til reparation eller fremstilling af et nyt insektnet (efter vores skønsbeføjelse) og forsendelse er omfattet af garantien i en ubegrænset periode, så længe insektnettet ikke fjernes fra det oprindeligt installerede sted og ejes af den oprindelige køber. Forsendelse af det reparerede produkt eller det nye insektnet er ikke omfattet af denne garanti, såfremt det oprindeligt købte produkt blev afhentet på RIPO International Ltd.’s lager.

BEGRÆNSNING AF FORPLIGTELSER

Ripo International Ltd.’s forpligtelser i henhold til nærværende garanti er begrænset til reparation eller udskiftning (efter vores skønsbeføjelse) af de medfølgende dele af insektnettet, som er fejlbehæftede i henhold til denne begrænsede garanti. RIPO International Ltd. er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der skyldes enhver form for økonomisk tab eller indirekte, tilfældige eller følgeskader af nogen art, herunder tid, lønninger eller tabt fortjeneste af nogen art, eller for skader på ejendom, uanset om de skyldes forsømmelighed.